ISSN 1890-484X
Urett Forvaltning


URL: http://www.urett.info/urett-forvaltning/


Publiserte artikler - Kommende artikler/temaer - Pressemeldinger


Artiklenes integritet
Alle artikler publisert i urett.no er unike og vil stå på nettsidenes tilegnede url adresse i all framtid. Disse kan derfor brukes som fullgode referanser, på lik linje med skriftelig materiale som er belagt i f.eks. bibliotek. Alle artiklene blir avlevert for dokumentasjon til Nasjonalbiblioteket i Rana. Artiklene publiseres kronologisk etter dato.


Side uten frames? Klikk her

Publiserte artikler

Tittel

Publisert

Kategori

Pågripes og skades for å fotografere lovlig på offentlig sted

2007-07-20

Nyhet

Romerike politikammer ønsker dårligere behandling av gjeldsofre

2008-09-28

Nyhet

Aurskog Sparebank bryter kundenes tillitt. Utøver selvtekt overfor kontoer uten å varsle kundene.

2008-12-10

Nyhet

Klimadebattens troverdighet på prøve

2009-12-15

Feature

Bilskilt ukjent for tollere

2009-12-16

Nyhet

Domenenavn fritt vilt for domstolene

2009-12-21

Nyhet

En dag på sosialkontoret

2010-12-29

Nyhet

NAF bryter markedsføringsloven. Markedsfører oljeskift for en krone, men påfører skjulte kostnader.

2011-02-08

Nyhet

Faremo eksperimenterer på utprøvde ordninger, mens Justisministeren stanser 119 år gammel ordning om fri rettshjelp i Oslo.

2012-12-13

Nyhet

Regjeringen støtter militærjuntaen i Burma. Juntaen innførte navnet Myanmar som ukritisk aksepteres av den norske regjering.

2012-12-16

Feature

Stortingets informasjontjeneste feilinformerer

2012-12-17

Nyhet

Stortingets informasjonshjørne lagt ned

2012-12-18

Nyhet

Nidarosdomen omgjort til markedsplass, mens narkomane og tiggere får hjelp fra den ideelle stiftelsen Kirkens Bymisjon

2012-12-20

Nyhet

Nobelkomitéen med nære politiske relasjoner til den norske stat

2012-12-23

Feature

Justisminister Grete Faremo bruker ministertiden på å forsvare seg selv

2013-01-31

Kommentar

Er fotografering på offentlig sted forbudt? Kontrollert av ikke-registrert politibetjent.

2016-03-18

Research

Vellykket fredspriskonsert 2015 når nye høyder.

2016-03-22

Feature

How can Malala's story inspire people? 2016-06-14 Kronikk
Microsoft med voldsom aggressiv markedsføring truer datasikkerheten 2016-06-19 Nyhet
Politiets Operasjonssentralen i Lillestrøm: En allmen kjent hemmelighet! 2017-01-31 Nyhet

Kan negative erfaringer deles med andre? Trygg Forsikring protesterer mot forbrukerkritikk på internett

2017-02-13 Nyhet
Stiftelsestilsynet drenerer informasjon om mobbesak 2017-02-20 Nyhet
Datatilsynet sier nei til digital masseovervåking av norske borgere 2019-02-13 Kronikk

Pass er ikke eneste gyldige ID-dokument etter hvitvaskingsregelverket

2019-11-19 Kronikk
Mangeårig internasjonal forskningsprosjekt på flaggermus trues av politiets klønete grensekontroll 2021-03-04 Nyhet
Datatilsynet proklamerer Facebook som en trusel mot personvernet 2021-11-29 Nyhet


 


Kommende artikler/temaer

I 2017 vil de fleste artiklene være fokusert på politiets rutiner og arbeidsmetoder samt økologisk kriminalitet. Hos politiet vil det være rettet mot betjentenes saksbehandling, politietterforskere og påtalemyndigheters roller, samt politiets kontakt med den generelle befolkning inklusiv hvordan deres tillittsforhold oppfattes blant folk.
      Økologisk kriminalitet vil hovedsakelig være rettet mot forvaltningsmessige overtramp, både med hensyn til lover og forskrifter, men også brudd som allment oppfattes som overtramp. Dette betyr at internasjonale avtaler og forpliktelser, bærekraftig forvaltning av populasjoner, kameraderi og maktarroganse vil være inkludert i begrepet økologisk kriminalitet.

Hvis du har tips til artikler eller saker som bør følges opp, gi beskjed til oss. Spesielt er vi interessert i saker knyttet til Direktoraetet for naturforvaltning, Romerike politikammer (inklusiv lensmannskontorene), politiets institusjoner i Oslo.

 
 

Sist oppdatert 11. januar 2022


web counter
web counter

besøkende siden 10. mai 2011